Sikring af stalden med videoovervågning fra DKKamera

By | 24. februar 2017

Som ejer af et lille økologisk landbrug, som vel nærmest kan betegnes som værende marginalt mere seriøst end et decideret hobby-landbrug, kan det godt være lidt trangt med de økonomiske midler. Derfor har jeg skåret mit antal af gårdkarle og høstmedhjælpere ned til det absolutte minimum, og min kone, jeg selv og vore to ældste sønner knokler igennem, så vi kan holde skindet på næsen uden at gå på kompromis med vore idealer. Vi ønsker at opretholde en vis standard, især når det gælder dyrevelfærd og miljømæssig bæredygtighed i samtlige vore produkter. Det er en omkostningsfuld livsstil, men den bærer frugt, især når vi kan bryste os af at være 100% pesticid-fri og samtidig have vores dyrebesætning gående under helt fantastiske forhold. Om sommeren går både køer, får og grise ude hele døgnet, og kan søge beskyttelse mod regn, blæst eller kraftig sol i dertil opstillede læskure.

Problemet opstår, i det øjeblik drægtige dyr beslutter sig for at læmme, fare eller kælve. Uanset om det sker på stald eller fold, er vi ikke altid nok personer til at kunne afse manpower til overvågning. Det er dyrt at aflønne en karl til at sidde vagt i stalden eller på folden i døgndrift, men det er nødvendigt at holde øje med dyrene i den situation.

Derfor har vi opsat videoovervågning fra DKKamera i såvel stald som fold. Vi har købt overvågningskamera med infrarødt lys, så vi kan følge dyrene på folden i de mørke nattetimer – billederne på det udendørs overvågningskamera fra DKKamera står knivskarpt, og det samme gælder den indendørs videoovervågning. Vi kan således følge både folden og de forskellige båse i stalden på en enkelt monitor, og i den periode, hvor dyrene nedkommer, skiftes vi til at være vågne et par timer ad gangen og så kan vi nemt rykke ud, hvis en fødsel skulle gå i gang.